سرگرمی(1)

10.22081/poopak.2022.72465

سرگرمی(1)


سرگرمی

حسین کریمشاهی‌بیدگلی

  • در قرآن کریم، از جنبه‌های مختلف درباره‌ی اهمیت آب صحبت شده است. برخی از آن‌ها را این‌جا می‌بینید. نام سوره‌ها را در جدول پیدا کنید و خط بزنید. از حروف خط نخورده، نام یک سوره‌ی دیگر پیدا می‌شود.
  • فراوانی آب، سوره‌ی جن، آیه‌ی 16.
  • پاکی آب، سوره‌ی فرقان، آیه‌ی 48.
  • ریزش و نزول آب، سوره‌ی یونس، آیه‌ی 24 و سوره‌ی کهف، آیه‌ی 45.
  • برکت آب، سوره‌ی ق، آیه‌ی 9.
  • جریان و حرکت آب؛ سوره‌ی مُلک، آیه‌ی 30 و سوره‌ی رعد، آیه‌ی 17.
  • گوارایی آب، سوره‌ی.........، آیه‌ی 27.

 

در خانه‌ی هر کدام از ما، آب به روش‌های مختلف هدر می‌رود. اگر تو بخواهی جلوی اسراف آب را بگیری، با کمک اعضای خانواده چه کارهایی می‌کنی؟

CAPTCHA Image