مثل چشمه

10.22081/poopak.2022.72579

مثل چشمه


مثل چشمه

منیره هاشمی

آقاحسن! من دوستت دارم

تو مثل گل‌ها خوب و خوش‌بویی

رفتار تو با دیگران خوب است

در زندگی هم راست می‌گویی

*

اصلاً حسن یعنی فقط خوبی

با دشمنان هم مهربان بودن

شفاف مثل چشمه‌های صاف

هم رنگ آب و آسمان بودن

*

ای کاش من هم مثل آب و نور

از رنگ‌های بد جدا باشم

آقاحسن! لطفاً کمک کن من

در زندگی مثل شما باشم

CAPTCHA Image