عید شیرین- بهترین بابای دنیا

10.22081/poopak.2022.72655

عید شیرین- بهترین بابای دنیا


عید شیرین

زهرا عراقی

یک ماه کامل روزه بودند

در خانه‌مان مامان و بابا

قبل از اذان صبح، هر روز

صبحانه می‌خوردند آن‌ها

*

چیزی نمی‌خوردند تا شب

تا این‌که می‌شد وقت افطار

هر روز حس می‌کردم آن‌ها

خوش‌حال هم بودند از این کار

*

امروز اما عید فطر است

مامان و بابا شاد هستند

بعد از نماز عید، آن‌ها

با من سر سفره نشستند

*

شد عید فطر امروز شیرین

مثل عسل یا حبه‌ی قند

صبحانه‌ی امروزمان بود

نان و پنیر و چای و لبخند

 

 

CAPTCHA Image