تلاش کن تا یک مرغ دریایی بشی

10.22081/poopak.2022.72696

تلاش کن تا یک مرغ دریایی بشی


دوستانه

تلاش کن تا یک مرغ دریایی بشی

مهدیس حسینی

علیرضا در مدرسه، در درس خواندن نسبت به هم‌کلاسی‌هایش بیش‌ترین تلاش را می‌کرد؛ اما همیشه متعجب بود که چرا بهترین نمره را به دست نمی‌آورد. او همیشه از این موضوع ناراحت بود. یک روز از مادرش پرسید چرا با این همه درس خواندن هیچ‌وقت شاگرد اول مدرسه نمی‌شوم؟

مادر فکری کرد و به علیرضا گفت حاضر شود تا با هم به کنار دریا بروند. او در آن‌جا به علیرضا گفت: «به پرنده‌هایی که در ساحل هستند نگاه کن، وقتی موج به سمت ساحل می‌آید گنجشک‌ها به سرعت پرواز می‌کنند و به آسمان می‌روند؛ اما مرغان دریایی مثل گنجشک‌ها سریع نیستند و آغاز پرواز برای آن‌ها سخت است؛ اما در نهایت این مرغان دریایی هستند که توانایی پرواز و گذر از دریاها و مسیرهای طولانی را دارند. پسرم من همیشه متوجه تلاش‌های تو می‌شوم و می‌بینم که چه‌قدر برای اول شدن در مدرسه کوشش می‌کنی؛ اما توانایی ذهنی هر کس با دیگری متفاوت است. من خوش‌حال می‌شوم از این‌که می‌بینم تو ناامید نمی‌شوی و بیش‌تر از قبل تلاش می‌کنی. شاید کمی دیرتر از دیگران به خواسته‌ات برسی؛ اما فراموش نکن کسی که پشتکار دارد و تلاش زیادی می‌کند می‌تواند به موفقیت برسد.

سرانجام روزی خواهد رسید که همچون مرغ‌های دریایی از دریاها عبور خواهد کرد.»

*

دوستان عزیزم بسیاری از آدم‌ها که هوش متوسطی دارند با پشتکار و تلاش زیاد به درجات بسیار بالایی از موفقیت رسیده‌اند.

پس اگر می‌خواهید به جایی برسید، عمل کنید، تلاش کنید، بدوید و کم نیاورید.

اما تلاش تا کجا؟ تا جایی که به هدفت برسی! مدام به خودت روحیه بده، بگو: «برو، یکم دیگه مونده.»

همیشه به خودت بگو: «برو، ادامه بده، داری می‌رسی، داری نزدیک می‌شی.»

CAPTCHA Image