10.22081/poopak.2022.72719

عطر زائرهای آقا- جشن میلاد تو- قطار مشهد، قم

عطر زائرهای آقا

اکرم‌السادات هاشمی‌پور

راه می‌افتم من امشب

می‌روم از قم به مشهد

می‌رسم تا صبح فردا

با سلام بوق ممتد

*

هم‌سفر هستم همیشه

با مسافرهای آقا

باز هم گم می‌شوم در

عطر زائرهای آقا

*

هر مسافر توی ساکش

آرزویی تازه دارد

در دلش، در چشم‌هایش

شوق بی اندازه دارد

*

یک نفر با شوق بسیار

چون کبوتر می‌زند بال

یک نفر غم در نگاهش

یک نفر خوش‌حال خوش‌حال

*

زائری هم ساک خود را

روی قلبش می‌فشارد

توی ساک خود سلام از

حضرت معصومه دارد

*

مادری بی‌تاب و خسته

پای خود را تاب کرده

باز با لالایی خود

کودکش را خواب کرده

*

خاطرات هر سفر را

روی چشمم می‌گذارم

می‌روم از کوه و صحرا

خوش به حالم که قطارم

 

جشن میلاد تو

زهرا عراقی

همراه با مامان و بابا

من آمدم معصومه جانم

خیلی دلم می‌خواهد امشب

توی حرم پیشت بمانم

 

با دیدن صحن تو گفتم:

«امشب حرم خیلی قشنگ است

در آسمانش هر ستاره

سبز و سفید و سرخ رنگ است»

 

شیرینی و شربت گرفتم

از خادمان خوب و خوش‌رو

من واقعاً خوش‌حال هستم

در جشن میلاد تو بانو

 

قطار مشهد، قم

منیره هاشمی

خوش به حال قطار مشهد، قم

یک قطار همیشه خوش‌حال است

می‌رود تند و تند تا مقصد

روی پشتش گمان کنم بال است

 

هفته‌ای چند بار با شادی

می‌شود زائر قم و مشهد

السلام و علیک می‌گوید

روبه‌روی مناره و گنبد

*

از حرم تا حرم مسافرها

صلوات و سلام می‌گویند

خوش به حال قطار مشهد، قم

می‌برد با خودش گل و لبخند

CAPTCHA Image