لوبیای درس‌خوان- جوراب ناقلا

10.22081/poopak.2022.73359

لوبیای درس‌خوان- جوراب ناقلا


لوبیای درس‌خوان

منیره هاشمی

من دانش‌آموز جدیدم

یک لوبیای درس خوانم

باید همین جا توی گلدان

بی‌حرکت و ساکت بمانم

*

من عاشق درس علومم

خاک و هوای و نور و باران

امروز درس تازه داریم

درباره ی رشد گیاهان

*

دیروز یک شاگرد باهوش

در خاک گلدان کاشت من را

من می‌شوم یک هفته‌ی بعد

بچه گیاه سبز و زیبا

 

جوراب ناقلا

عاطفه بیات

دوباره وقتِ رفتن

قایم شده جورابم

یا رفته زیر تختم

یا بیرون از اتاقم

 

هر چی می‌گم کجایی

جواب نمی‌ده اصلاً

گمون کنم دوباره

شوخیش گرفته با من

 

شاید بازم خوابیده

کنارِ پایه‌ی میز

پا رفته زیر مبل و

بهم می‌خنده ریزریز

 

منم واسش کشیدم

یه نقشه‌ی حسابی

می‌ذارمش از امروز

اونو تو جاجورابی

CAPTCHA Image