شاگرد اول

10.22081/poopak.2022.73429

شاگرد اول


شاگرد اول

روز شهادت شهید فهمیده روز نوجوان گرامی باد

ریحانه نوری

مشق تو بوده

هر روز و هر روز:

ایثار و ایمان

 

بی‌شک تو هستی

شاگرد اول

در کل ایران

 

در نوجوانی

با آن شجاعت

جنگیده‌ای تو

 

چون که به خوبی

درس وطن را

فهمیده‌ای تو!

CAPTCHA Image