دست‌های مهربان

10.22081/poopak.2022.73545

دست‌های مهربان


دست‌های مهربان

زهرا عراقی

با دست‌های مهربانت

هر روز تو مشغول کاری

تا توی باغ و بوستان‌ها

گل‌های زیبایی بکاری

 

از کار و خلاقیت تو

این بوستان سرسبز و زیباست

شادابی هر بوته و گل

از رنگ و بویش خوب پیداست

 

تو دوست داری توی هر باغ

بذر قشنگی را بپاشی

از دیدن گل‌ها چه شادم

ای باغبان! خسته نباشی

CAPTCHA Image