10.22081/poopak.2022.73546

روز میلاد

روز میلاد

اکرم‌السادات هاشمی‌پور

یک بار دیگر خانه‌ی ما

با عطر تو خوش‌بو و زیباست

چون روز میلادت همیشه

در خانه‌ی ما جشن برپاست

*

پیچیده بوی مهربانی

از شاخه‌های یاس ایوان

باید پذیرایی کنم من

با مادرم از میهمانان

*

کیک تولد هم خریدیم

با نقل و شربت روی میز است

با خامه روی آن نوشتیم

زینب پرستاری عزیز است

ویژه‌نامه‌ی مهربانی و دوستی

CAPTCHA Image