10.22081/poopak.2022.73610

بچه ها خبر

بچه‌ها خبر

مسواک تازه

مسواک‌تان را بعد از بیماری عوض کنید؛ زیرا استفاده از همان مسواک ممکن است دوباره شما را بیمار کند.

چشم

چشم انسان بسیار حساس است. اگر سطح زمین صاف و مسطح باشد در تاریکی شب می‌تواند نور یک شمع را از فاصله‌ی 48 کیلومتری ببیند.

شیرین ولی ترسناک

اگر شب‌ها زیاد خواب‌های ترسناک و کابوس می‌بینید از خوردن مواد قندی و شیرینی بپرهیزید؛ البته دیدن فیلم‌های ترسناک هم بی‌تأثیر نیست.

بینی بینی

برخلاف آن‌چه فکر می‌کنید، شما می‌توانید بینی خودتان را ببینید؛ اما مغز آن را نادیده می‌گیرد و خوش‌بختانه شما نمی‌توانید بینی خودتان را ببینید؛ وگرنه همیشه حواس‌تان پرت می‌شد.

حرص‌وجوش

حرص‌وجوش خوردن زیاد باعث بیماری می‌شود. تا می‌توانید خودتان را بر سر چیزهای بی‌اهمیت و کوچک ناراحت نکنید.

سفردرمانی

سفر برای سلامتی خیلی مفید است. رفتن به محیط‌های تازه و بی سروصدا و پیاده‌روی در طبیعت می‌تواند به سلامت انسان کمک کند. البته نیاز نیست حتماً به سفرهای طولانی بروید. سفرهای یک روزه در اطراف شهرها هم می‌تواند همین تأثیر را داشته باشد.

تخمه‌ی آهنی

در تخمه‌ی آفتابگردان مقداری زیادی ویتامین‌ ای و آهن وجود دارد. این مواد برای بدن خیلی ضروری است. پس به جای خوردن پفک و چیپس، تخمه‌ی آفتابگردان بخورید.

جیغ گربه‌ای

جالب است بدانید گربه‌ها می‌توانند حدود صد نوع صدا با حنجره خود تولید کنند. این در حالی است که سگ‌ها فقط حدود ده صدا می‌توانند تولید کنند.

CAPTCHA Image