روزهایی که عزیز هستند

10.22081/poopak.2023.73741

روزهایی که عزیز هستند


تقویم روزها

روزهایی که عزیز هستند

سردبیر

در زندگیِ ما روزهای زیادی هستند که خیلی‌های‌شان برای ما پُر خاطره و زیبا هستند. گاهی زیباییِ آن‌ها به خاطر طبیعت و بهار است؛ یعنی به خاطر پوشیدن لباس سبز و تازه‌ بر تن درخت‌ها یا روییدن هزاران شکوفه و شاپرک و پرنده، بر بال‌های سبزشان.

گاهی هم به خاطر اسم‌های خوبی که آن روزها دارند و به خاطر آدم‌های خوب و عزیز، مهم هستند، مثل روز معلم، روز مادر و...

اما روزهایی هم هستند که برای ما خیلی عزیز و بزرگ‌ا‌ند و ما اسم آن روزها را روز عید گذاشته‌ایم. روزهایی که ما شادتر از هر روز هستیم. بر لب‌های‌مان گل شوق است و لباس‌های رنگارنگ و زیبایی بر تن داریم. به هم دوستی و مهربانی تعارف می‌کنیم. به خانه‌ی هم می‌رویم و با شیرینی و شربت و میوه از هم پذیرایی می‌کنیم. روزهایی مثل عید مبعث و تولد امام علی(ع).

حالا تو هم اسم چندتا از این روزها را برایم بنویس. می‌دانم که عیدهای زیادی را می‌شناسی. آفرین دوست گلم!

CAPTCHA Image