گنجشک های زیرک- پیراهن های خال خالی

10.22081/poopak.2023.73820

گنجشک های زیرک- پیراهن های خال خالی


گنجشک‌های زیرک

امین بهاری‌زاده

یک خانواده در پارک

صبحانه را که خوردند

ته مانده‌های نان را

همراه‌شان نبردند

*

گنجشک‌های زیرک

این صحنه را که دیدند

هی دسته دسته از راه

چون باد سر رسیدند

*

با شور و شوق و شادی

یک جشنِ خوب و زیبا

گنجشک‌ها گرفتند

با دور ریزِ نان‌ها

 

 

 پیراهن خال‌خالی

عفت زینلی

پوشیده بودم امروز

پیراهنی پر از خال

تویِ حیاط رفتم

لِی‌لِی کنان و خوش‌حال

 

یک کفشدوزکِ ناز

یک‌دفعه دید من را

احساس می‌کنم گفت

به‌به ببین چه زیبا!

 

داریم هر دویِ ما

پیراهنی زرشکی

شیک و قشنگ و جالب

با خال‌های مشکی

CAPTCHA Image