ماه خوب

10.22081/poopak.2023.73826

ماه خوب


ماه خوب

طاهره اکرمی

ماه بهمن می‌درخشد

سرزمین پاکم، ایران

باشکوه و گرم و خندان

مثل خورشید درخشان

*

آسمان پر می‌شود از

عطر عشق و شور و ایمان

می‌رسد بوی شکوفه

در دل سردِ زمستان

*

لحظه‌های گرم بهمن

واژه واژه یک کتاب است

ماه ایثار و شهامت

ماه خوب انقلاب است

CAPTCHA Image