10.22081/poopak.2016.74021

کوثر

سرود کوثر

زهرا داوری

تو دختر محمّد

تو ماه آسمانی

شنیده‌ام که خیلی

بزرگ و مهربانی

 

برای او همیشه

تو مادری نه دختر

به خاطرت سروده

خدا سرود کوثر

 

تو مثل گل شکُفتی

میان باغِ بابا

گلی قشنگ و خوش‌بو

گلی به نام زهرا

 

یازدهم فروردین، روز زیبای تولد حضرت زهرا(علیها السلام) مبارک!

=====

CAPTCHA Image