گل ‌خوش‌بو

10.22081/poopak.2023.74257

گل ‌خوش‌بو


گل ‌خوش‌بو

طیبه رضوانی

رسیده وقت شادی

رسیده وقت لبخند

چه دختر قشنگی

به نجمه هدیه دادند

امامِ هشتمِ ما

دوباره شد برادر

خدا به او چه داده؟

گلی به اسمِ «خواهر»

عزیز و ناز و زیبا

گلی‌ست خوب و خوش‌بو

عجب شبِ قشنگی‌ست

شبِ تولد او

روز تولد دل‌انگیز حضرت معصومه علیها السلام مبارک باد!

CAPTCHA Image