مسافر

10.22081/poopak.2023.74422

مسافر


شعر

مسافر

اکرم السادات هاشمی‌پور

توی آسمان شهر

پا به پای مادرم

آن‌قدر پریده‌ام

تا رسیده‌ام حرم

 

باز هم حرم پر از

یاکریم و زائر است

در حیاط و صحن‌ آن

روز و شب مسافر است

 

از میان زائران

با تو حرف می‌زنم

ای امام مهربان

جوجه زائرت منم

ولادت امام رضا مبارک باد!!

CAPTCHA Image