سرباز ایران

زهرا عراقی

یک دختر کوشا

یک دانش‌آموزم

ایران آباد است

در فکر هر روزم

 

می‌سازد ایران را

کار و تلاش من

می‌بینم از حالا

آینده را روشن

 

دشمن برای من

خواب بدی دیده

چون از حجاب من

انگار ترسیده

 

هوشیار و بیدارم

از نسل شیرانم

من با همین چادر

سرباز ایرانم

 

CAPTCHA Image