اسیر دشمن

10.22081/poopak.2023.74744

اسیر دشمن

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شعر

اسیر دشمن

ای قدس خوب، ای قدس زیبا

مانند جانی در تن من

اما تو مثل یک پرنده

هستی اسیر دست دشمن

تو خسته‌ای از دست دشمن

تو خانه‌ی پاک خدایی

در قلب ما جا داری اما

افسوس از ما تو جدایی

یک روز می‌آید به زودی

با دست ما آزاد گردی

مانند باغی سبز باشی

سرزنده و آباد گردی

CAPTCHA Image