10.22081/poopak.2023.74756

روز ظهور

موضوعات

روز ظهور

محبوبه صمصام‌شریعت

در سینی مادر هست

چای و شکلات و قند

ما دور همیم امشب

با شادی و با لبخند

 

بابا زده بر دیوار

هم ریسه و هم آویز

یک کیک پر از خامه

تزئین شده روی میز

 

جشن تو شده، اما

تنگ است همه‌ی دل‌ها

ای کاش ببینم زود

من روز ظهورت را!

CAPTCHA Image