10.22081/poopak.2023.74835

ای کاش من مثل شما باشم-مثل پستچی

موضوعات

ای کاش من مثل شما باشم

 

از بچگی‌هایت خبر دارم

ای کاش من مثل شما باشم

مثل شما پیغمبر دانا

خوب و امین و با خدا باشم

 

مامان و بابا را نرنجانم

حتی به قد یک سر سوزن

حتی دروغی کوچک کوچک

در زندگی اصلا نگویم من

 

در مدرسه در کوچه در خانه

با دوستانم مهربان باشم

مثل شما تا آخر عمرم

تا می‌توانم مهربان باشم

 

                   طیبه شامانی

 

کیف پستچی

عفت زینلی

پیغام‌ تا مقصد رساندن

کار مهمی در جهان است

کیفی پر از بوی محبت

بر شانه‌ی نامه‌رسان است

 

یک کیف با کلی مسافر

از راه‌های دور و نزدیک

یا نامه یا نشریه هستند

یا هدیه‌هایی کوچک و شیک

 

نامه‌رسان می‌داند این کیف

خوش‌بوتر از گل‌های شب‌بوست

دنیایِ رنگارنگِ احساس

در کیفِ صاف و ساده‌‌ی اوست

CAPTCHA Image