دوستانه

مسئولیت‌پذیری یعنی...

مهدیس حسینی کارشناس روانشناسی بالینی

هفته‌ی قبل مامان سرما خورده بود و نمی‌توانست از رخت‌خواب بیرون بیاید و به دنبال مهتاب برود و او را از مدرسه بیاورد. علیرضا گفت: «من می‌روم.»

مامان گفت: «نه تو نمی‌توانی.»

علیرضا گفت: «اما من می‌توانم از خیابان رد شوم و مراقب خودم باشم.»

مامان گفت: «نه.»

علیرضا گفت: «از خط عابر پیاده رد می‌شوم و کاملاً مراقب هستم.»

مامان قبول کرد.

علیرضا به دنبال مهتاب رفت و بعد از مدتی با هم برگشتند.

مامان از این‌که دید آن‌ها به سلامت برگشتند خیلی خوش‌حال شد و به علیرضا گفت: «تو پسر مسئولیت‌پذیری هستی.»

مسئولیت‌پذیری یعنی وقتی کاری را قبول می‌کنیم آن را به درستی انجام دهیم.

مهتاب یک قناری دارد. او خیلی به پدر اصرار کرد تا این قناری را برای او بخرد. پدر به این دلیل این قناری را برای مهتاب خرید که او مسئولیت نگه‌داری از قناری‌اش را بر عهده بگیرد.

مهتاب باید هر هفته قفس قناری را تمیز کند و هر روز به او آب و دانه بدهد. چند روزی است که پریسا دختر عمه‌ی مهتاب به خانه‌ی آن‌ها آمده است.آن‌ها این چند روز با هم بازی کردند، بیرون رفتند و تلویزیون تماشا کردند. مهتاب فراموش کرد به قناری رسیدگی کند. امشب که دختر عمه‌اش رفت، مهتاب تازه یادش آمد که این چند روز از قناری مراقبت نکرده است. او فهمید که مسئولیت‌پذیر نیست؛ چون فراموش کرده بود که به قناری رسیدگی کند.

نیما دوست و همسایه‌ی علیرضاست، امروز بعد از مدرسه قرار بود نیما برای خانه نان بخرد؛ اما موقع برگشتن از مدرسه آن‌قدر سرگرم حرف زدن در مورد مسابقه‌ی فوتبال بودند که او فراموش کرد نان بخرد. او وقتی به یاد آورد که دیگر دیر شده بود. پس مجبور شد از علیرضا چند نان قرض بگیرد. نیما فهمید که امروز مسئولیت خود را به درستی انجام نداده است. او یک برادر کوچک‌تر در منزل دارد، روزهایی که مادرش به خرید می‌رود او از برادر کوچکش نگه‌داری می‌کند و مواظب است اتفاقی نیفتد. او از این‌که این مسئولیت را به خوبی انجام می‌دهد خوش‌حال است.

شما چه مسئولیت‌هایی در خانه‌ی‌تان دارید؟

از انجام دادن کدام یک از مسئولیت‌ها خوش‌حال نیستید؟

CAPTCHA Image