10.22081/poopak.2023.74882

گوهر شب‌چراغ دریاچه

موضوعات

ایران زیبا

گوهر شب‌چراغ دریاچه

بیژن شهرامی

به دریاچه‌ی زریوار که رسیدیم اول از همه زیراندازی پهن کردیم تا مامان بزرگ بنشیند. بعد هم رفتیم و برای قایق سواری نوبت گرفتیم.

دوست داشتم تا نوبت‌مان می‌رسد بروم و دور و بر دریاچه را خوب ببینم؛ اما دلم نیامد مامان بزرگم را تنها بگذارم، به همین خاطر کنارش نشستم و او هم برایم قصه‌ی شیرینی تعریف کرد:

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا، هیچ‌کس نبود. در گذشته‌های دور در کنار این دریاچه طاووس و لاک‌پشتی به خوبی و خوشی زندگی می‌کردند تا این که یک روز گذر مرد صیادی به این‌جا افتاد.

او که مهارت زیادی در گرفتن پرندگان داشت، خیلی زود طاووس را به دام انداخت و خوش‌حال و سر حال راهی شهر شد تا آن را به قیمت خوبی بفروشد.

لاک‌پشت به فکر چاره افتاد و بعد از مدتی فکر کردن، پیش صیاد رفت و گفت: «اگر دوستم را آزاد کنی قول می‌دهم گوهر شب‌چراغی برایت بیاورم که ارزش ده‌ها طاووس را داشته باشد.»

مرد صیاد با ناباوری گفت: «راست می‌گویی؟ برو بیاور ببینم.»

لاک‌پشت که شناگر قابلی بود با عجله پایین رفت و خیلی زود با گوهری درخشان و قیمتی بازگشت.

مرد شکارچی با دیدن گوهر شب‌چراغ ذوق زده شد و مثل بچه‌ها شروع به بالا و پایین پریدن کرد، بعد هم طاووس را جا گذاشت و راهی بازار شهر شد تا زود‌تر به پول و پله‌ای برسد.

او هنوز از دریاچه دور نشده بود که برگشت و به لاک پشت گفت: «یا می‌روی و یکی دیگر مثل این را برایم می‌آوری یا من طاووس را در توبره‌ام می‌اندازم و با خود به شهر می‌برم!»

لاک‌پشت گفت: «آن پایین تاریک است. گوهر شب‌چراغ را به من بده تا بروم و یکی مانند آن را برایت پیدا کنم و بیاورم.»

صیاد طمع‌کار حرف لاک‌پشت را باور کرد، گوهر را به او داد و خودش‌ کناری ایستاد تا او برود و زود برگردد.

لاک‌پشت که دوستش طاووس را به جای امنی فرستاده بود، رفت و دیگر برنگشت و صیاد هم بعد از چند ساعت چشم انتظاری با خشم‌ و پشیمانی راهش را کشید و رفت.

***

دریاچه‌ی زریوار

آبِ بیش‌ترِ دریاچه‌های ایران و جهان، شور است؛ اما زریوار یکی از چند دریاچه‌ای است که آبش را می‌توان نوشید.

این دریاچه‌ی تماشایی در نزدیکی شهر زیبای مریوان در استان کردستان قرار دارد و اطرافش را کوه و جنگل در بر گرفته است.

آب دریاچه از چشمه‌هایی است که در کف آن می‌جوشند و نیز برف و بارانی که همه ساله در استان کردستان می‌بارد.

در اطراف دریاچه پرندگان زیادی مانند مرغ نوروزی و اردک سرسبز زندگی می‌کنند، همان‌طور که در آب گوارایش ماهی‌های ریز و درشت زیادی وجود دارد.

زیبایی‌های مهم‌ترین دریاچه‌ی آب شیرین کشورمان به حدی است که همه ساله گردش‌گران زیادی از داخل و خارج به تماشایش می‌آیند و عکس‌هایی به یادماندنی با آن می‌گیرند.

وجود جزیره‌های کوچک و متحرک در دریاچه  جذابیت آن را بیش‌تر کرده است؛ همان‌طور که قایق‌سواری در آن حسابی کیف می‌دهد.                                                           

CAPTCHA Image