دوستانه

خوب است با بزرگ‌ترها مشورت کنیم

مهدیس حسینی

کارشناش روان‌شناس بالینی

 

گاهی اوقات نمی‌دانیم کدام انتخاب درست است.

نمی‌دانیم دوست های‌مان را چگونه انتخاب کنیم.

نمی‌دانیم برای مهمانی آخر هفته کدام لباس را بپوشیم بهتر است.

نمی‌دانیم درس‌های‌مان را چگونه بخوانیم بهتر است.

نمی‌دانیم پول‌های‌مان را چگونه و برای چه کاری خرج کنیم بهتر است.

نمی‌دانیم...

این‌طور مواقع به نظر شما بهترین کاری که می‌توانیم بکنیم، چیست؟

مسیح مدت زیادی‌ است که پول‌هایش را جمع کرده تا برای خودش هرچه را که دوست دارد، بتواند بخرد.

او با خودش گفت: «من هم به یک کتاب‌خانه‌ی بزرگ‌تر نیاز دارم و هم دلم می‌خواهد یک دوچرخه‌ی جدید بخرم.»

اما نمی‌توانست تصمیم بگیرد که خریدن کدام‌یک واجب‌تر است. برای همین، موضوع را با مادرش در میان گذاشت.

مادر به او گفت: «پسرم کتاب‌های جدید زیادی خریده‌ای که دیگر درون کتاب‌خانه‌ات جایی برای نگه‌داری آن‌ها نداری و نیاز داری تا کتاب‌خانه‌ی بزرگ‌تری داشته باشی؛ اما دوچرخه‌ات هنوز هم به اندازه‌ی توست و می‌توانی تا سال آینده هم سوار این دوچرخه شوی. می‌توانی امسال کتاب‌خانه‌ی بزرگ‌تری برای خودت بخری و خرید دوچرخه را به سال آینده موکول کنی.»

مسیح کمی فکر کرد و گفت: «اما من دوست داشتم امسال دوچرخه‌ی بزرگ‌تری بخرم.»

مادر گفت: «پس خوب فکر کن و ببین خریدن کدام‌یک برای تو واجب‌تر است.»

اگر شما بودید چه تصمیمی می‌گرفتید؟

این‌جور مواقع باید با بزرگ‌ترها مشورت کنیم تا بتوانیم انتخاب بهتر و درست‌تری داشته باشیم.

مریم آخر هفته به مهمانی خانه‌ی عمویش دعوت شده است. او نمی‌داند کدام لباس را برای مهمانی بپوشد، یک پیراهن صورتی یا بلوز و شلواری را که به تازگی پدر برایش خریده است. او هر دو لباس را به یک اندازه دوست دارد و نمی‌تواند تصمیم بگیرد کدام را بپوشد بهتر است.

وقتی به مادر گفت نمی‌داند که کدام را بپوشد، مادر به او گفت: چون خانه‌ی عمو حیاط بزرگی دارد و احتمالاً بچه‌ها برای بازی به حیاط می‌روند، مناسب است که بلوز و شلوار جدیدش را بپوشد تا راحت‌تر بتواند بازی کند. مریم کمی فکر کرد و گفت: «باشد. انتخاب خوبی‌ است. همان را می‌پوشم.» اگر شما به جای مریم بودید چه انتخابی می‌کردید؟

CAPTCHA Image