دوستانه

به قانون احترام بگذار

مهدیس حسینی

 کارشناش روان‌شناس بالینی

علی و مامان تصمیم گرفتند امروز پیاده برای خرید به فروشگاه بروند، وقتی در خیابان مشغول قدم زدن بودند، به چهارراه رسیدند. خیابان شلوغ بود. آقای پلیس هم آن‌جا بود که گاهی اوقات برای ماشین‌ها دست تکان می‌داد و سوت می‌زد و چیزی به آن‌ها می‌گفت. مادر کنار خیابان ایستاد. علی گفت: «مادر پس چرا نمی‌رویم.» مادر گفت: «پسرم به چراغ راهنمایی نگاه کن. الآن چراغ قرمز است. ما اجازه نداریم رد بشویم.» علی به خیابان نگاه کرد. همه‌ی ماشین‌ها رد شده بودند و هیچ ماشینی نبود. علی گفت: «خب وقتی ماشین نمیاد چرا نباید رد بشویم؟ اصلاً بیا بدویم.» مادر خندید و گفت: «ولی چهارراه که جای دویدن نیست. ما باید به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم و هر موقع چراغ سبز شد می‌توانیم از خیابان رد شویم. اگر ما به قانون احترام بگذاریم می‌توانیم زندگی خوب و آرامی داشته باشیم. قانون در همه جا وجود دارد و هر جا قانون‌های مخصوص به خودش را دارد. قانون به ما کمک می‌کند تا نظم و ترتیب زندگی به‌ هم نخورد.

همه‌ی کودکان به مدرسه می‌روند تا درس بخوانند. این یک قانون است.

در کتاب‌خانه آرام صحبت می‌کنیم. این هم قانون است.

در بازی فوتبال از دست‌های‌مان استفاده نمی‌کنیم و به توپ دست نمی‌زنیم. این هم یک قانون است.

زباله‌های‌مان را در کوچه و خیابان نمی‌ریزیم. این هم یک قانون دیگر است.»

علی گفت: «درست مثل وقتی که پدربزرگ و خانم‌جان به خانه‌ی‌مان می‌آیند و ما باید مراقب آن‌ها باشیم و سروصدا نکنیم؛ چون آن‌ها مریض هستند.»

مادر گفت: «آفرین علی‌جان، درست است. این هم قانون خانه‌ی ماست. در هر خانه‌ای مقررات و قوانینی وجود دارد و این قانون‌های آن خانه است که به ما می‌گوید که چه کارهایی را انجام بدهیم یا ندهیم.

مدرسه هم خانه‌ی دوم هر دانش‌آموزی است. مدرسه هم قانون‌های مخصوص به خودش را دارد. برای حضور در مدرسه همیشه پوشیدن و تمیز و مرتب بودن فرم مدرسه اهمیت زیادی دارد و یا این‌که اجازه نداریم بدون اطلاع معلمان و مربی‌ها از مدرسه خارج شویم. مراقبت از وسایل و تجهیزات مدرسه و آسیب نزدن به آن‌ها یکی دیگر از قوانین مدرسه است.»

علی سری تکان داد و گفت : «حالا متوجه شدم که رعایت قانون تا چه اندازه مهم است.»

بچه‌های عزیزم،

شما در خانه‌ی‌تان چه قانون‌هایی دارید که باید آن‌ها را رعایت کنید؟

چه قوانین دیگری می‌شناسید که در جامعه آن‌ها را رعایت می‌کنید؟

CAPTCHA Image