دوره و شماره: دوره 29، مهر-1401-339 - شماره پیاپی 339، مهر 1401، صفحه 1-1 

تقویم روزها

آهو و کبوتر

صفحه 2-2

آهو و کبوتر


داستان طنز

غول هپلوتی

صفحه 6-7

غول هپلوتی


عکس و حرف

اما یادت باشه!

صفحه 8-9

اما یادت باشه!


سرگرمی

سرگرمی(1)

صفحه 12-12

سرگرمی(1)


کبوتر نامه رسان

آثار خوب بچه ها

صفحه 20-22

آثار خوب بچه ها


خاطرات یک جهانگرد

دوچرخه، اینترنت و سفر

صفحه 24-25

دوچرخه، اینترنت و سفر


بچه‌ها خبر

بچه ها خبر

صفحه 28-28

بچه ها خبر


داستان

بابا سُم طلا

صفحه 30-31

بابا سُم طلا