دوره و شماره: دوره 28، مرداد 325 - شماره پیاپی 325، مرداد 1400، صفحه 1-1 

داستان

4. طبقه‌ی ۹۹۹

صفحه 6-7

طبقه‌ی ۹۹۹


جدول

6. سرگرمی

صفحه 10-10

سرگرمی


مکان‌های تاریخی

7. سرگرمی 2

صفحه 11-11

سرگرمی 2


بچه‌ها خبر

8. بچه‌ها خبر

صفحه 12-13

بچه‌ها خبر


قلک من

9. خرید و فروش

صفحه 14-15

خرید و فروش


داستان

10. خدای شادویز...!

صفحه 16-17

خدای شادویز...!


بازی و سرگرمی

12. بازی و سرگرمی

صفحه 20-21

بازی و سرگرمی


معرفی نرم افزار

14. انگلیسی کودکان (پاندا)

صفحه 24-25

انگلیسی کودکان (پاندا)


داستان ترجمه

15. دامبو فیل کوچک(1)

صفحه 26-26

دامبو فیل کوچک(1)


داستان ضرب المثل ها

18. وِزوِز و ویزویز!

صفحه 29-29

وِزوِز و ویزویز!


کاردستی

19. دایناسور(1)

صفحه 30-30

دایناسور(1)


کبوتر نامه رسان

21. آثار خوب بچه‌ها

صفحه 32-33

آثار خوب بچه‌ها


قصه‌های شاهنامه

23. تولد فرِیدون

صفحه 41-41

تولد فرِیدون