دوره و شماره: دوره 28، مهر- 1400-327 - شماره پیاپی 327، مهر 1400، صفحه 1-1 

بچه‌ها خبر

بچه‌ها خبر

صفحه 10-11

بچه‌ها خبر


خنده منده

فسقلی فکر می‌کند

صفحه 12-13

فسقلی فکر می‌کند


در باغ مهربانی

پیرمرد شاعر

صفحه 14-15

پیرمرد شاعر


بازی و سرگرمی

بازی . سرگرمی

صفحه 16-17

بازی . سرگرمی


داستان ترجمه

گنج فریدولین

صفحه 26-27


کبوتر نامه رسان

آثار خوب بچه ها

صفحه 28-30


داستان ضرب المثل ها

قارقار و قورقور

صفحه 31-31


معرفی بازی

مهدیار

صفحه 32-33


قصه‌های شاهنامه

فریدون

صفحه 38-39