دوره و شماره: دوره 28، خرداد-1400- 323 - شماره پیاپی 323، خرداد 1400، صفحه 1-1 

داستان

یک سنگ تنها

صفحه 6-7

یک سنگ تنها


جدول

سرگرمی

صفحه 10-10

سرگرمی


بچه‌ها خبر

بچه‌ها خبر

صفحه 12-13

بچه‌ها خبر


قلک من

روزی حلال

صفحه 14-15

روزی حلال


در باغ مهربانی

غذایی مثل مردم

صفحه 16-17

غذایی مثل مردم


سرگرمی

بازی

صفحه 18-19

بازی


داستان ضرب المثل ها

دولّا دولّا

صفحه 22-22

دولّا دولّا


تالاب ها

تالاب پریشان

صفحه 26-27

تالاب پریشان


داستان ترجمه

کانگورو در باغ وحش1

صفحه 28-28

کانگورو در باغ وحش1


کبوتر نامه رسان

کارخوب بچه ها

صفحه 32-33

کارخوب بچه ها


قصه‌های شاهنامه

ضحاک

صفحه 38-39

ضحاک