دوره و شماره: دوره 28، تیر 324 - شماره پیاپی 324، تیر 1400، صفحه 1-1 

تقویم روزها

1. یک شهید و دو خاطره

صفحه 2-2

یک شهید و دو خاطره


داستان

4. تازه وارد

صفحه 6-7

تازه وارد


داستان مصور

5. آدم باید(1)

صفحه 8-8

آدم باید(1)


بچه‌ها خبر

7. بچه‌ها خبر

صفحه 10-11

بچه‌ها خبر


سرگرمی

8. جدول(1)

صفحه 12-12

جدول(1)


در باغ مهربانی

10. سرود تشکر

صفحه 14-15

سرود تشکر


گزارش

11. گزارش

صفحه 16-17

گزارش


بازی و سرگرمی

12. بازی و سرگرمی

صفحه 18-18

بازی و سرگرمی


بازی و ریاضی

13. بازی و ریاضی

صفحه 19-19

بازی و ریاضی


خنده منده

14. فسقلی و کرونا

صفحه 20-21

فسقلی و کرونا


داستان ضرب المثل ها

15. پلنگ‌های شاهنامه!

صفحه 22-23

پلنگ‌های شاهنامه!


معرفی نرم افزار

16. کفشدوزک

صفحه 24-25

کفشدوزک


کبوتر نامه رسان

17. آثار خوب بچه ها(1)

صفحه 26-26

آثار خوب بچه ها(1)


داستان ترجمه

20. تو نباید حرف بزنی!(1)

صفحه 30-30

تو نباید حرف بزنی!(1)


کاردستی

23. دوربین عکاسی

صفحه 33-33

دوربین عکاسی


قصه‌های شاهنامه

24. کاوه

صفحه 43-43

کاوه


سرگرمی

25. ایران زیبای ما

صفحه 44-44

ایران زیبای ما