دوره و شماره: دوره 28، تیر-1400- 324 - شماره پیاپی 324، تیر 1400، صفحه 1-1 

تقویم روزها

یک شهید و دو خاطره

صفحه 2-2

یک شهید و دو خاطره


داستان

تازه وارد

صفحه 6-7

تازه وارد


داستان مصور

آدم باید(1)

صفحه 8-8

آدم باید(1)


بچه‌ها خبر

بچه‌ها خبر

صفحه 10-11

بچه‌ها خبر


سرگرمی

جدول(1)

صفحه 12-12

جدول(1)


در باغ مهربانی

سرود تشکر

صفحه 14-15

سرود تشکر


گزارش

گزارش

صفحه 16-17

گزارش


بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی

صفحه 18-18

بازی و سرگرمی


بازی و ریاضی

بازی و ریاضی

صفحه 19-19

بازی و ریاضی


خنده منده

فسقلی و کرونا

صفحه 20-21

فسقلی و کرونا


داستان ضرب المثل ها

پلنگ‌های شاهنامه!

صفحه 22-23

پلنگ‌های شاهنامه!


معرفی نرم افزار

کفشدوزک

صفحه 24-25

کفشدوزک


کبوتر نامه رسان

آثار خوب بچه ها(1)

صفحه 26-26

آثار خوب بچه ها(1)


داستان ترجمه

تو نباید حرف بزنی!(1)

صفحه 30-30

تو نباید حرف بزنی!(1)


کاردستی

دوربین عکاسی

صفحه 33-33

دوربین عکاسی


قصه‌های شاهنامه

کاوه

صفحه 43-43

کاوه