دوره و شماره: دوره 23، مهر 1395-267 - شماره پیاپی 267، مهر 1395، صفحه 1-1 

تقویم

روزهای نو

صفحه 8-8

روزهای نو


با کشورهای دیگر

من بحرین را دوست دارم

صفحه 12-12

من بحرین را دوست دارم


داستان

خنده منده

صفحه 14-15

خنده منده


دانستنی ها

علمی‌های کوچولو

صفحه 22-23

علمی‌های کوچولو


دوستان پوپک

یک پسر خوب و توانا

صفحه 26-26

یک پسر خوب و توانا


باغچه‌های نور

درباره‌ی پیامبران

صفحه 27-27

درباره‌ی پیامبران


سرگرمی

عید قربان

صفحه 28-29

عید قربان


گفت و گو

میزگرد بچه‌ها

صفحه 30-31

میزگرد بچه‌ها


سرگرمی

کاردستی

صفحه 32-33

کاردستی


فکرهای نقره‌ای

چتر شاپرک / تاب‌بازی

صفحه 39-39

چتر شاپرک / تاب‌بازی


زندگی خوب

چه باغ تمیزی!

صفحه 40-41

چه باغ تمیزی!


دانستنی ها

بچه‌ها خبر

صفحه 44-45

بچه‌ها خبر


نوشته های بچه ها

کبوتر نامه‌رسان

صفحه 48-49

کبوتر نامه‌رسان


داستان

پرت‌وپلا

صفحه 50-50

پرت‌وپلا